Yönettiği Tezler

YÖNETEREK SONUÇLANDIRILMIŞ DOKTORA TEZLERİ

2000, Dr İlker Karadoğan’ın uzmanlık tezi – Pelvik radyoterapi uygulanan jinekolojik kanserli olgularda barsak permeabilite dedişiminin Tc 99- DTPA ekskresyonu ile değerlendirilmesi

1999, Dr Füsun Göçen’in uzmanlık tezi – Jinekolojik malignitelerin intrakaviter radyoterapisinde mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi.

1998, Dr Aylin Aydın’ın uzmanlık tezi – Farklı protokollere göre tedavi edilmiş ileri evre nazofarinks karsinomlu olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi

1996, Dr Zeynep Özsaran’ın uzmanlık tezi – Kemik metastazlarında radyoterapi: radyasyon doz ve fraksiyon şemasının randomize edildiği bir çalışma.

1996, Dr Ayhan Aydın’ın uzmanlık tezi – Beyin metastazlarında radyoterapi: 2 farklı doz fraksiyon şemasının karşılaştırılması

İletişim

esassolak@hotmail.com

İletişim Formu

Hastane

Telefon: 0232 390 39 25
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyasyon Onkolojisi, Ana Bilim Dalı

35100 Bornova - İzmir

Muayenehane

Telefon: 0232 373 79 73

Ankara Cad. No: 243 K:4 D:8 35100 Bornova - İzmir

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Karşısı, EGERAD üstü)