Verilen Konferanslar

ULUSAL TOPLANTILARDA VERİLEN KONFERANSLAR

1- Poster tartışmasında  oturum başkanlığı. III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 11-14 Ekim 1998, İstanbul.

2- Nazofarinks kanserlerinde kemoradyoterapi, konferans. Uludağ Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Konferanslar Dizisi, 16 Nisan 1999, Bursa.

3- Benign hastalıklarda radyoterapi kullanımı, yuvarlak masa toplantısında konferans. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.

4- Meme kanserinde tümör progresyon belirleyicileri, uluslar arası katılımlı sempozyumda oturum başkanlığı. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.

5- Serbest bildiriler tartışmasında oturum başkanlığı. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.

6- Beyin tümörlerinde brakiterapi, konferans. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İnterstisiyel Brakiterapi Kursu, 18 – 20 Ekim 2001, İstanbul.

7- Kanserli hastada seksüel sorunlara yaklaşım, konferansta oturum başkanlığı. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20 – 23 Nisan 2002, Kuşadası – Aydın

8- Beyin tümörlerinin radyoterapisinde yenilikler, brakiterapi, panelde konferans. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20 – 23 Nisan 2002, Kuşadası – Aydın.

İletişim

esassolak@hotmail.com

İletişim Formu

Hastane

Telefon: 0232 390 39 25
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyasyon Onkolojisi, Ana Bilim Dalı

35100 Bornova - İzmir

Muayenehane

Telefon: 0232 373 79 73

Ankara Cad. No: 243 K:4 D:8 35100 Bornova - İzmir

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Karşısı, EGERAD üstü)